Amacımız

Derneğin Amaçları

Tüzük İçeriğinden Alıntıdır.

MADDE 2 DERNEĞİN AMAÇLARI:

a. Sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, sağlık, eğitim-öğretim ile ilgili gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için maddi ve diğer alanlarda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

b. Öğrenim gören ve yeterli maddi gücü bulunmayan öğrencilere yardım sağlamak,

c. Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, temizlik ve sair bütün şartlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

d. Çevre temizlik ve sağlığı, tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunmasını, halka tanıtılmasını ve kültürümüze kazandırılması konularında, kamu yararına yönelik etkin ve sonuç alıcı çalışmalar yapmak,

e. Sivil toplum kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine katkı sağlamaları,

bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile işbirliği yapmaları, ayrıca kamu hizmetlerine gönüllü katılımlarının sağlanmasına örnek oluşturup bu yönde uygulamalar yapmak.

f. İstediği sonuçları elde etmek için ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmak,